en tovejs proces mellem terapeut og klient

Hypnoseterapi

Hos mig er hynosen et teraputisk værktøj i kombination med terapi

Hypnose er en tilstand, hvor bevidsthedens kritiske sans passiviseres i en mental fokusering. Det opleves naturligt ved fx dagdrømme, at falde i staver eller at blive opslugt (af en god bog e.l.). Under hypnose er sindet mere tilbøjeligt til at opfatte det der fokuseres på som signifikant. Dog kun indenfor ens grundlæggende sikkerhedsmæssige, etiske og moralske grundopfattelser. Tilstanden betegnes som trance.

 

Kan alle hypnotiseres?

Der er uenighed omkring brugen af begrebet modtagelighed, da de fleste mennesker er modtaglige for hypnose. Grunden til, at der i videnskaben er en opfattelse af, at nogle er “nemmere” at hypnotisere end andre, er kort sagt mangel på viden om hypnose og måder, hvorpå hypnosetilstanden opnås. Langt de fleste velfungerende mennesker kan bringes i hypnose. Forskellen ligger kun i trancedybden. De mennesker, som har evnen til komme dybest ned i hypnosetilstanden, bliver ofte udvalgt af showhypnotisører, som, vha. suggestioner, manipulation og situationen som helhed, får dem til at agere på en underholdende måde.

 

Hypno-Historie

Hypnosetilstanden og suggestion kontrol har været brugt i helbredende øjemed fra 1552 f.Kr., dateringen for en egyptisk papyrusrulle, som beskriver hypnotiske suggestioner – og sandsynligvis endnu før, men det vides ikke med sikkerhed.
Den nuværende form for hypnoseterapi har rod i Freuds (1856-1936) og C.G. Jungs (1875-1961) psykologiske modeller. Både Freud og Jung studerede hypnose og hypnoseterapi. Især Freud var i en periode overbevist om hypnoses virkning ift. at nå de lag i psyken, som ellers ikke er tilgængelige. I mange år var hypnose imidlertid ikke accepteret hverken som redskab i forbindelse med anden terapi eller som selvstændig, helbredende terapiform. Med den amerikanske psykiater Milton H. Erickson (1901-1980) fik hypnoterapien en teori samt teserne “hypnose er en tilstand med speciel bevidsthed og modtagelighed overfor ideer…speciel villighed til at undersøge ideer for deres iboende værdi” og “hypnose = trance er en tilstand af intens og snævert fokuseret opmærksomhed, en tilstand hvor klienten lægger mærke til det, der er umiddelbart vigtigt”. I USA er hypnoseterapi nu anerkendt og hypnosetilstanden bliver brugt f.eks. som anæstesi på hospitaler.

 

Hypnose kan anvendes til mange forskellige problematikker:

Vægttab
lavt selvværd
Angst
Fobier
Lavt selvværd
Frigørelse af afhængighed
Sorg
Smerte
Præstationsangst
Eksamensangst
Skriveblokeringer
Søvnløshed
Forbedring af sportspræstationer
Spiseforstyrrelser
Usikkerhed
mørkeræd
Utryghed i mødet med nye mennesker
Uro, nervøsitet
Jalousi
Skoleforbi
Skoletræthed
Eksamensskræk

 

Hvor mange behandlinger?

Regn med ca. 3 til 5 behandlinger – det endelige antal behandlinger er afhængigt af det problem, du ønsker behandlet.

 

Børn, unge og Hypnose

Jeg kombinerer hypnose med legeterapi og samtale. Dette afhængigt af barnets alder. Jeg taler altid med dig og barnet inden selve hypnosen.
Hypnose kan forklares for barnet som værende en form for afslapning, hvor der fortælles en historie som afspilles som en form for indre film, hvor barnet selv spiller hovedrollen.

Hypnosen opleves ofte som et frirum for barnet, hvor det er sig selv – fri for problemet.

Jeg har et ventelokale, hvor du kan læse et blad og drikke en kop the, mens du venter.

 

Virker hypnose/hypnoterapi på børn?

Børn er lettere at arbejde med i hypnose – end voksne. Min tese er, at de ikke har udviklet så mange begrænsende overbevisninger, som vi voksne, og derudover er deres fantasi som regel rigtig god. Børn og Unge er gode til at være i “nuet”. På godt og ondt. Jeg er af den overbevisning, at det er derfor hypnose til børn og unge er så effektivt.

 

Tavshedspligt

Jeg har tavshedspligt. Dette gælder både det barn og forældre fortæller.
Jeg har som andre profesionelle skærpet underretningspligt.

Jeg har mere end tyve års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier. Båden indenfor det offentlige og det private. Du og dit barn er i sikre hænder her hos mig.

Har du spørgsmål eller overvejelser omkring hypnose er du altid velkommen til at ringe.
Har du overvejet hypnose til dit barn?

 

Hvilke problemer kan behandles?

Hypnose/hypnoterapi med børn kan hjælpe på de samme problemer som hos voksne. Børn kan fx hjælpes med: angst, adfærdsproblemer, sprogproblemer, fobier, kræsenhed, mareridt, overvægt, sorg ved død-skilsmisse-koncentrationsbesvær, dårligt selvværd, skolefobi og meget mere.

Jeg laver hypnose/hypnoterapi med børn fra ca 8 år.
Det er en betingelse, at barnet selv vil prøve hypnose/hypnoterapi.